Matura

SPLOŠNA MATURA

Dijaki splošnih in strokovnih gimnazij zaključijo izobraževanje s splošno maturo, ki jo lahko opravljajo v spomladanskem ali jesenskem roku. V okviru splošne mature kandidat opravlja izpite iz 5-ih predmetov, in sicer: matematike, slovenščine, tujega jezika, 2 izbirnih predmetov. V naši šoli dijaki izbirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: angleščina, nemščina, biologija, fizika, kemija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika.

 

Splošno maturo urejajo:

 • Zakon o maturi,
 • Pravilnik o splošni maturi,
 • Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami. 

Uspešno opravljena splošna matura omogoča dijaku vpis v katerikoli študijski program v Republiki Sloveniji. Za vpis v nekatere študijske programe je poleg splošne mature potrebno opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti.

 

Govorilne ure tajnice za maturo: 

 • za termin se je potrebno najaviti preko elektronske pošte: alenka.arh@gess.si.

 

Dodatne informacije o splošni maturi najdete na oglasni deski pri vhodu v zbornico.

  Splošna matura: pomembne datoteke
 • .pdf

  Koledar splošne mature

 • .pdf

  Kršitve in nedovoljeni pripomočki

 • .pdf

  Dovoljeni pripomočki

 • .pdf

  Potek pisnih in ustnih izpitov mature

 

POKLICNA MATURA

Zaključek srednjega strokovnega izobraževanja predstavlja poklicna matura, ki jo kandidati lahko opravljajo v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. V okviru poklicne mature opravlja kandidat 4 izpitne enote, in sicer: slovenščino, gospodarstvo, matematiko ali angleščino ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Poklicno maturo urejajo: 

 • Zakon o maturi,
 • Pravilnik o poklicni maturi, 
 • Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami, 
 • Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi poklic (na naši šoli: ekonomski tehnik) in možnost vpisa v vse višje, visokošolske strokovne in v nekatere univerzitetne študijske programe.

 

Dodatne informacije o poklicni maturi najdete na oglasni deski pri vhodu v zbornico.

  Poklicna matura: pomembne datoteke
 • .pdf

  Koledar poklicne mature

 • .pdf

  Kršitve in nedovoljeni pripomočki

 • .pdf

  Rokovnik za 4. predmet POM - spomladanski rok 2021

 • .pdf

  Rokovnik za POM 1 (jesenski 2021 zimski 2020)

 • .pdf

  Potek pisnih in ustnih izpitov mature

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x