Ekonomski tehnik

Program ekonomski tehnik je namenjen dijakom, ki želijo pridobiti splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati analitično mišljenje, organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja, pridobiti podjetniške lastnosti ter spodbujati osebnostno rast.

 

Poleg temeljnih ekonomskih znanj dijaki pridobijo tudi znanja o:

 • poslovnem komuniciranju in javnem nastopanju,
 • sodobni informacijski tehnologiji,
 • samostojnem načrtovanju in vodenju projektov,
 • delu z viri, s podatki in z gradivi,
 • podjetništvu in inovativnosti.

 

Pomembna prednost novega programa je tudi nov način poučevanja, ki je usmerjen k dijaku, vse večja je vloga učitelja kot mentorja. Dijaki se učijo z lastno aktivnostjo in ob praktičnih izkušnjah. Nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja dajejo dijakom večjo motiviranost in boljše rezultate.

 

Trajanje izobraževanja:

4 leta.

 

Pogoji za vključitev v program:

končana osnovna šola.

 

Program sestavljajo:

 • splošno-izobraževalni predmeti,
 • strokovni moduli (obvezni in izbirni),
 • praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcih,
 • odprti kurikul (učne vsebine glede na potrebe podjetij in ustanov iz lokalnega okolja: osnove podjetništva, poslovno komuniciranje ...).

 

Izbirni moduli omogočajo specializacijo za različne poklicne standarde in pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Izobraževanje se zaključi z uspešno končanim četrtim letnikom in opravljenimi interesnimi dejavnostmi, obveznostmi pri praktičnem usposabljanju ter opravljeno poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del. Obvezni del zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine ter pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja. V izbirnem delu pa dijaki lahko izberejo matematiko ali angleščino - izpit je pisni in ustni, ter pripravijo izdelek oz. storitve z zagovorom - projektna naloga iz strokovnega področja.

 

Program daje široko splošno izobrazbo in dovolj strokovnih znanj za takojšnjo vključitev v delo ali vpis v vse višje ali visoke strokovne šole. Z dodatno opravljenim predmetom iz splošne mature pa se dijak lahko vpiše tudi v večino univerzitetnih programov.

 

Utrinki dogajanja ekonomskega tehnika

 

 

 • 000_o.jpg

 • 01.jpg

 • IMG_6083.jpg

 • IMG_6085.jpg

 • IMG_20191004_094333.jpg

 • IMG-1581.jpg

 • jamp1.jpg

 • Racunovodstvo.jpg

 • Zala z nagrado_dec.2020.jpg

Strokovna praksa Braga 2019

Milano - praksa 2018

TV oglas UP Lighty Light

RA oglas UP Lighty Light

Oglas UP SMART BUDDY

 • .pdf

  Predmetnik

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x