Kemija

Predmet poučuje:

  • Aleksander Medveš.

 

KEMIJA V SREDNJI ŠOLI

 

V 1., 2. in 3. letniku se kemija poučuje 2 uri tedensko. Eksperimentalne vaje so sestavni del pouka. Pri pouku uporabljamo učbenike, ki so predpisani, dodatno gradivo se nahaja v spletni učilnici.

Dijaki, ki izberejo kemijo kot maturitetni predmet, imajo v 4. letniku 4 ure na teden.

Pouk poteka v specializirani učilnici kemije, tako teoretični kot eksperimentalni del. S poukom kemije razvijamo kemijsko in s tem naravoslovno pismenost dijakov v najširšem pomenu besede. Pouk kemije je zasnovan na izkustvenem, eksperimentalnem, problemskem in raziskovalnem pristopu, kar pripomore k razumevanju delovanja kemije in naravoslovnih znanosti in k pozitivnemu odnosu do kemije in naravoslovja.

 

 

Če se želijo dijaki dodatno poglobiti v kemijske probleme, se:

 

·       udeležijo tekmovanja iz znanja kemije za Preglove plakete in iz Naravoslovja,

·       priključijo kemijskemu krožku,

·       sodelujejo pri aktivnostih, ki jih pripravimo učitelji naravoslovnih predmetov (Naravoslovni vikend, ...),

·       izdelajo raziskovalno nalogo,

·       sodelujejo v projektih, ki jih večinoma izvajamo z zunanjimi inštitucijami, ...

 

  • Kemija na GESS.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x