Šolski sklad

Šolski sklad je bil ustanovljen 6. 10. 1998.

 

Namen in dejavnost sklada:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, donacij, zapuščin, drugi viri,
 • pridobivanje sredstev iz prostovoljnih prispevkov staršev dijakov,
 • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakup nadstandardne opreme,
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov,
 • pomoč socialno šibkim dijakom.

Predsednik upravnega odbora šolskega sklada je Irena Kovač Gregorčič.

 

 

Iz šolskega sklada so bile sofinancirane naslednje nadstandardne dejavnosti:

 • sodelovanje ženske in moške ekipe v tekmovanju ŠKL,
 • sofinanciranje priprav in sodelovanja dijakov na državnih tekmovanjih v znanju,
 • mednarodni projekti,
 • mednarodna izmenjava Scheinfeld,
 • matematični maraton,
 • strokovna in leposlovna literatura za dijaško knjižnico,
 • učila za naravoslovne predmete,
 • interesne dejavnosti dijakov in krožki,
 • pomoč socialno šibkejšim dijakom pri nadstandardnih programih,
 • podpora dijaški skupnosti,
 • sofinanciranje prenove ISS sistema.

 

Letni program sklada se oblikuje na podlagi potreb in zahtev dijakov, mentorjev ali vodij projektov. Upravni odbor sklada izdela in sprejme letni program, ki mora biti usklajen z razpoložljivimi sredstvi. Na predlog UO program financiranja dejavnosti za šolsko leto potrdi še svet šole.

 

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo nadaljevati z izvajanjem projektov in dejavnosti ter posodabljanjem šolske opreme.

 

Svet šole je tako sprejel sklep o višini prostovoljnega prispevka staršev – to je 26,00 EUR – s plačilom v dveh obrokih (v novembru in marcu). Na svetu staršev pa je bil sprejet predlog, da posredujemo plačilna naloga brez vpisanega zneska, kar pomeni, da je znesek 13,00 EUR za en obrok priporočen, lahko pa se vplača tudi več ali manj.

 

Vaš prispevek je prostovoljen.

 

Hvaležni bomo, če se boste tudi letos odzvali našemu pozivu in tako omogočili ustvarjati mladim zanimivejše in sodobnejše šolsko okolje.

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x