Šola

Znanje, pripadnost in navezanost ter odprte možnosti za ustvarjalno prihodnost!

 

Poslanstvo Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje je vzgajati in izobraževati večji del srednješolske populacije v Zasavju. Vzgajamo in delujemo v skladu z načeli Etičnega kodeksa GESŠ Trbovlje ter izvajamo kvaliteten in sodoben pouk. Šola je integrirana in prepoznavna v okolju ter v širšem evropskem prostor, hkrati pa prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine domačega okolja.

 

Naše temeljne vrednote so:

  • znanje: z aktivnimi metodami dela dosegamo kvalitetno in funkcionalno znanje,
  • doslednost: dosledno in vztrajno uresničujemo dogovorjena pravila za učitelje in dijake,
  • strpnost: razvijamo dobre medsebojne odnose med vsemi udeleženci (tudi skozi obšolske aktivnosti),
  • delavnost, samostojnost in lasten zgled: učitelji z lastnim zgledom sooblikujemo delovne in samostojne mlade ljudi.

 

V GESŠ Trbovlje v šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje programe:

  • splošna gimnazija – 5 oddelkov,
  • splošna gimnazija - športni oddelek - 4 oddelki,
  • ekonomski tehnik – 4 oddelki.

Nagovor ravnateljice

»Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje izvajamo srednješolske programe gimnazija, gimnazija/športni oddelek, ekonomski tehnik in maturitetni tečaj. Prvi trije so namenjeni učencem po uspešno opravljeni osnovni šoli, maturitetni tečaj pa vsem srednješolcem po opravljeni poklicni maturi, ki bi si želeli opraviti še splošno maturo.

Čeprav sodi program ekonomski tehnik v družino srednjih strokovnih programov in se zaključi s poklicno maturo, lahko vse naše programe opredelimo kot splošnoizobraževalne. Zaradi pestrosti predmetnikov dajejo dijakom znanja s področja družboslovja, naravoslovja, humanistike, tujih jezikov in še z mnogih drugih področij.

Kaj je torej tisto, zaradi česar bi se odločili za vpis na GESŠ Trbovlje?

 

V sedanjem času, ko govorimo o še neznanih poklicih prihodnosti, je široko in uporabno znanje tisto, ki bo posamezniku omogočilo ne le uporabljati tehnologijo, ampak jo ustvarjati, krojiti prihodnost. Bogato znanje, ki ni ozko specializirano le na eno področje, omogoča posamezniku, da se prilagodi zahtevam okolja, da izraža svoje ideje in kreativnost, da ustvari, kar si je zamislil, da so njegove ideje  izvirnejše in bolj uresničljive. In ravno gimnazijski program je tisti, ki dijakom omogoča pridobiti takšno znanje. Gimnazija je pripravljalnica na najvišje ravni študija, omogoča vpis v praktično vse smeri in nivoje terciarnega izobraževanja. Morda niste vedeli, da je tudi inženirka leta 2018 bivša gimnazijka. Poleg širine, ki jo daje, navaja gimnazija dijake na vztrajnost, delavnost, zmožnost delovanja v skupini, uči jih kritičnega mišljenja in povezovanja znanj z različnih področij. Do znanja ni bližnjic in le znanje, ki je pridobljeno s trdim delom, je trajno in uporabno. In takšnega daje gimnazija. Vse splošne gimnazije v Sloveniji, kamor sodi tudi športni oddelek, izvajamo isti program. Isti predmetnik, isti učni načrti, popolnoma enaka matura, ki jo ocenjujejo zunanji ocenjevalci … Razlika je le v izbirnih predmetih in obšolskih dejavnostih, ki jih vsaka od gimnazij prikroji interesu dijakov. Športni oddelek gimnazije pa je namenjen dijakom, aktivnim športnikom, ki želijo uspešno povezati šport in šolo. Z različnimi prilagoditvami poskrbimo za to, da dosežejo enak nivo znanja kot ostali gimnazijci. Oddelek je manjši, poleg razrednika sta tu še še pedagoški in športni koordinator, del treningov se lahko opravi že v šoli, termini pisnih nalog in ustnega ocenjevanja se uskladijo z obveznostmi na športnem področju. Pri tem seveda tesno sodelujemo s klubi in z društvi.

 

Program ekonomski tehnik je eden redkih strokovnih programov, v katerem se dijaki učijo štiri leta dva tuja jezika. Poleg slovenskega jezika in matematike boste na predmetniku našli vse predmete, ki jih ponuja gimnazija, razen fizike, filozofije in glasbe. Obseg učnih načrtov je sicer manjši od gimnazijskih, a še vedno dovolj širok, da dijakom omogoči več kot 150 različnih poti nadaljnjega šolanja ali zaposlitve: od dela v turizmu, logistiki, bančništvu, zavarovalništvu, finančnih službah podjetij … pa do nadaljnjega študija z izjemo ozko specializiranih tehničnih smeri, medicine … Poleg splošnoizobraževalnih predmetov imajo dijaki v programu ekonomski tehnik na urniku tudi strokovne module. Tu pridobijo znanja s področja poslovanja podjetij, sodobnega gospodarstva, podjetništva, poslovnega komuniciranja, orodij oziroma sistemov novomedijskega komuniciranja, timskega dela, raziskave trgov in trženja, marketinga …, v četrtem letniku pa celo ustanovijo svoje prvo pravo podjetje. Naši ekonomski tehniki imajo možnost pridobiti dovolj znanja in veščin, da so na trgu dela prilagodljivi in konkurenčni, pri nadaljnjem študiju pa uspešni. In če kdo meni, da je ekonomski tehnik poklic, ki nima perspektive, naj se vpraša, kateri podjetnik lahko posluje brez znanja o računovodstvu, podjetništvu, trženju, marketingu … In če teh znanj nima sam, mora zaposliti nekoga s temi znanji. Mnogo podjetniških idej ostane neuresničenih, ker posamezniki nimajo znanj o tem, kako idejo spraviti v življenje. In ravno tega se lahko naučijo pri nas.

 

Na šoli je približno 220 dijakov, ki jih poučuje 26 učiteljev. Imamo dobre prostorske pogoje, stavba je, čeprav stara, dobro vzdrževana in opremljena. Skrbimo za dobre medosebne odnose. Majhnost nam omogoča, da zaznamo potrebe, včasih tudi težave, posameznika in da iščemo rešitve, ki zagotavljajo optimalno okolje za realizacijo skupnih ciljev. Naši nekdanji dijaki so uspešni na mnogih področjih. V več kot 70 letih tradicije se je nabralo že toliko doktorjev znanosti, da jih več ne štejemo. Med bivšimi dijaki so tudi mladi podjetniki, lastniki uspešnih startupov, umetniki, zdravniki, politiki … Torej po odličnost ni potrebno že pri rosnih 15 letih od doma. Kdor želi, jo lahko dobi tako rekoč pred domačim pragom.

 

In vsem staršem in devetošolcem v razmislek: srednja šola ni ustanova, namenjena zabavi in preživljanju prostega časa. Je prostor, kjer si lahko dijaki postrežejo z znanjem, pridobijo mnoge veščine in se pripravijo za delo ali nadaljnje šolanje. A ne brez lastnega vložka in truda. Seveda pa daje srednja šola tudi priložnosti za druženje, kulturno udejstvovanje, iskanje novih talentov in odkrivanje lastnih potencialov. Kaj in koliko posameznik vzame, pa je v prvi vrsti odvisno od njega.«

 

Jelena Keršnik, ravnateljica

 

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x