Večjezičnost - jeziki štejejo (JeŠT)
 • vecjezicnost1.PNG

 • vecjezicnost2.PNG

 • vecjezicnost3.PNG

 • Logo Jeziki stejejo.png

OPIS PROJEKTA JEZIKI ŠTEJEJO

Cilj projekta Jeziki štejejo (JeŠT) je ustvariti učna okolja, v katerih bodo predvsem otroci, učenci in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, ki je cilj naprednih družb in številnih strateških dokumentov. Raznojezičnost (plurilingvizem), ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, pospešuje demokratične procese in se od večjezičnosti razlikuje v tem, da ne deli družbe na jezike in kulture njenih pripadnikov, temveč spodbuja vsevključenost in vseprisotnost različnih jezikov in njihovih rab. Koncept izhaja iz holističnega razumevanja jezika in večkulturne zmožnosti, ki se razvija v medsebojni soodvisnosti. Številne posameznikove in družbene lastnosti, ki izhajajo iz izkušenj različnih jezikov in kultur, vzajemno delujejo druga na drugo, se prepletajo in oblikujejo v novo obliko sporazumevanja, ki temelji na spodbujanju uporabe vseh posamezniku dostopnih jezikovnih virov in kultur. Zato je potrebno usmeriti pozornost k vsem jezikom in izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki je najpomembnejši in najkompleksnejši kazalnik projekta, ki vključuje podkazalnike: 1) razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih (znanje, stališča in spretnosti), 2) uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij in 3) vzpostavitev trajnostnega modela za vzpostavljanje oziroma zagotavljanje aktivne raznojezičnosti vseh deležnikov po celotni vertikali izobraževanja. 

Metodologija in končni produkti projekta vključujejo vse v slovenskem šolskem sistemu (v projekt vključenih VIZ) prisotnih jezikov (od učnih (slovenščina, madžarščina, italijanščina), drugih jezikov (slovenščina, madžarščina, italijanščina in romščina), tujih in klasičnih jezikov, ki so v kurikul vključeni kot učni predmeti) ter vseh prvih jezikov priseljencev. Poleg tega naj bi bil koncept zasnovan tako široko in uporabno, da bo lahko vključil tudi morebitne nove jezike, ki bi jih na terenu (torej v projekt vključenih ustanovah) še zaznali (predvsem najbrž kot J1 vključenih posameznikov, tako učiteljev, staršev, otrok - učencev in dijakov) oz. bi se v našem VIZ sistemu pojavili tudi še po koncu projekta (kot morebitni novi tuji jeziki, v smislu novih izbirnih predmetov v kurikulu, kot J2 (npr. slovenščina izven dvojezičnih okolij) ali kot jeziki priseljencev.

 

ŽIVA KNJIŽNICA - 29. 11. 2018

 

Videoposnetek dogodka

 • Ziva_knjiznica-010.jpg

 • Ziva_knjiznica-011.jpg

 • Ziva_knjiznica-016.jpg

 • Ziva_knjiznica-017.jpg

 • Ziva_knjiznica-023.jpg

 • Ziva_knjiznica-029.jpg

 • Ziva_knjiznica-067.jpg

 • Ziva_knjiznica-080.jpg

 • Ziva_knjiznica-104.jpg

 • Ziva_knjiznica-106.jpg

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x