Povabilo k projektu

Za šolsko leto 2016/2017  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Milanu. Dijake bo v projektu spremljal učitelj ekonomist.

 

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost traja 3 tedne in bo predvidoma potekala v času od 16. 10. do 6. 11. 2016, delovni jezik je angleščina. Pred odhodom v Milano bo šola organizirala 6 tednov tečaja pogovornega italijanskega jezika.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST V MILANO

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednji pogoj:

 •  v šolskem letu 2015/2016 je dijak/-inja 3. letnika programa Ekonomski tehnik GESŠ Trbovlje.

 

PRIJAVA

 

Dijak pri prijavi odda naslednje dokumente:

1. Prijavnico, ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev (obrazec v prilogi),

2. Motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku (prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini - navodila in obrazec v prilogi);

3. Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi, www.europass.si);

4. Priporočilo učitelja angleščine in vsaj enega izmed učiteljev stroke (priporočilo o znanju in/ali prizadevnosti dijaka/-inje)

 

Prijavnica in spremna dokumentacija morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako bodo zavrnjene prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti najkasneje do 24. junija 2016  na e-naslov gabrijela.blaznek@gess.si z oznako Erasmus+.

 

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do 5. julija 2016, in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Informativni sestanek bo v prvih dneh šolskem letu 2016/2017.

 

OBVESTILO

Dijake programa ekonomski tehnik obveščamo, da v okviru projekta Erazmus+ Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za šolsko leto 2016/2017 podaljšujemo rok za prijavo na delovno prakso v Italiji. Prostih je še 6 delovnih mest v Milanu. Vabljeni vsi, ki ste že vpisani v 3. ali 4. letnik programa ekonomski tehnik (šolsko leto 2016/17), da se prijavite na razpis najkasneje do 1. 8. 2016. Podrobnosti razpisa najdete na spletni strani šole v razdelku Aktivnosti, Projekti in izmenjave (Erazmus +). O rezultatih izbora boste obveščeni po e-pošti.

 

Koordinatorica projekta

Gabrijela Blaznek

 • .pdf

  Prijavnica

 • .pdf

  Navodila za izpolnjevanje Europass življenjepisa

 • .pdf

  CV vzorec

 • .pdf

  Evropska jezikovna lestvica

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x