Informacije o projektu

GESŠ Trbovlje se je uspešno prijavila na razpis Evropske komisije programa Erasmus + KA1, Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Na podlagi Sklepa o izboru projektov v okviru programa Erasmus+ 2019, z dne 9. maj 2019, bodo lahko dijaki programa ekonomski tehnik v dveletnem projektu opravljali delovno prakso v tujini.

NAMEN IN CILJI MOBILNOSTI

Pridobitev strokovnih in jezikovnih kompetenc ter razvoj osebnostnih lastnosti in vrednot, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli na evropskem trgu dela.

DELOVNA MESTA V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOST

Za šolsko leto 2019/2020  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Bragi na Portugalskem. Dijake bosta v projektu spremljala učitelj matematike in ekonomist.

KRITERIJI ZA IZBIRO NA PROSTA DELOVNA MESTA

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta, ekonomist, razrednik in učitelj angleščine. 

Kriterij Merilo Število točk
1. Motivacijsko pismo vsebina, oblika, jezikovna ustreznost 0 do 3
2. Priporočila učiteljev (pri stroki največ dve priporočili) vsako priporočilo 1 t 0 do 3
3. Zaključena ocena v preteklem šolskem letu, pri predmetu: - Poslovanje podjetij - Angleški jezik ocena 2 = 0 t, 3 = 1 t, 4 ali 5 = 2 t ocena 2 = 0 t, 3 = 1 t, 4 ali 5 = 2 t 0 do 2 0 do 2
4. Aktivna vloga v učnem podjetju referent = 1 t, vodja = 2 t, direktor = 3 t 0 do 3
5. Komunikativnost (zaključena ocena pri predmetu: Poslovno komuniciranje) ocena 2 = 0 t, 3 = 1 t, 4 ali 5 = 2 t 0 do 2
6. Sodelovanje pri šolskih projektih 1 projekt = 1 t, 2 = 2 t, 3 ali več = 3 t 0 do 3
7. Vzgojni ukrepi (višina zadnjega vzgojnega ukrepa) brez ukrepa = 3 t, opomin = - 1 t, ukor = - 3 t od - 3 do + 3

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

-          se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,

-          bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,

-          bodo predložili izpolnjeno prijavo  s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,

-          so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,

-          imajo zadovoljivo znanje angleščine,

-          so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,

-          so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice,

-          so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,

-          imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,

-          imajo primerno vedenje in odnos do dela in soljudi,

-          bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.

 

POTRDILA O OPRAVLJENI PRAKSI/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal, in znanje, ki ga je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela v prihodnosti in za nadaljevanje študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila delodajalca šola prizna kot obvezno opravljeno praktično usposabljanje z delom  v skladu s predmetnikom programa Ekonomski tehnik. Prav tako se  v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature  navede ta mobilnost in tema.

FINANČNA SREDSTVA

Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2019. S pomočjo sredstev so dijaki upravičeni do kritja stroškov poti, nastanitve, zavarovanja in prehrane.

 

Koordinatorica projekta

Romana Ramšak

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x