Povabilo k projektu 19

Za šolsko leto 2019/2020  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Bragi na portugalskem. Dijake bo v projektu spremljala učitelj matematike in ekonomist.

 

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI
Mobilnost traja 3 tedne in bo predvidoma potekala v času od 20. 10. do 9. 11. 2019, delovni jezik je angleščina. Pred odhodom v Brago pa bo šola organizirala nekaj urni tečaj iz pogovornega portugalskega jezika.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST V BRAGO
Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednji pogoj:

v šolskem letu 2019/2020 je dijak/-inja 3. letnika programa Ekonomski tehnik GESŠ Trbovlje.


PRIJAVA
Dijak pri prijavi odda naslednje dokumente:

prijavnico, ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev (obrazec v prilogi),
motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku (prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini - navodila in obrazec v prilogi);
Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi, www.europass.si);
priporočilo učitelja angleščine in vsaj enega izmed učiteljev stroke (priporočilo o znanju in/ali prizadevnosti dijaka/-inje).
 

Prijavnica in spremna dokumentacija morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako bodo zavrnjene prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti najkasneje do 20. junij 2019  na e-naslov romana.ramsak@gess.si ali polona.arbajter@gess.si z oznako Erasmus+.

 

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do 5. julija 2019, in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Informativni sestanek bo v prvih dneh šolskega leta 2019/2020.

 

Koordinatorica projekta:

   Romana Ramšak

 • .pdf

  evropska-jezikovna-lestvica

 • .pdf

  cv-vzorec

 • .pdf

  navodila-za-izpolnjevanje-europass-zivljenjepisa

 • .pdf

  prijavnica

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x