Povabilo k projektu 18

Za šolsko leto 2017/2018  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Milanu. Dijake bo v projektu spremljal učitelj ekonomist.

 

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost traja 3 tedne in bo predvidoma potekala v času od 11. 2. do 4. 3. 2018, delovni jezik je angleščina. Pred odhodom v Milano pa bo šola organizirala vaje iz pogovornega italijanskega jezika.

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST V MILANO

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednji pogoj:

 • v šolskem letu 2017/2018 je dijak/-inja 3. letnika programa Ekonomski tehnik GESŠ Trbovlje.

PRIJAVA

Dijak pri prijavi odda naslednje dokumente:

 1. prijavnico, ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev (obrazec v prilogi),
 2. motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku (prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini - navodila in obrazec v prilogi);
 3. Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi, www.europass.si);
 4. priporočilo učitelja angleščine in vsaj enega izmed učiteljev stroke (priporočilo o znanju in/ali prizadevnosti dijaka/-inje).

 

Prijavnica in spremna dokumentacija morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako bodo zavrnjene prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti najkasneje do 23. oktobra 2017  na e-naslov gabrijela.blaznek@gess.si z oznako Erasmus+.

 

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do 26. oktobra 2017, in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Informativni sestanek bo v prvih dneh v januarju 2018.

 

Koordinatorica projekta:

      Gabrijela Blaznek

 • .pdf

  Prijavnica

 • .pdf

  Navodila za izpolnjevanje Europass življenjepisa

 • .pdf

  CV vzorec

 • .pdf

  Evropska jezikovna lestvica

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x