Svetovalna služba

Šolsko svetovalno delo opravlja:

 • Tina Pušnik

 

 

Njeno delo obsega:

 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela,
 • razvojno-analitične naloge,
 • svetovalno delo z dijaki,
 • svetovalno delo z učitelji,
 • svetovalno delo s starši,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • ostalo delo.


Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela:

 • predlogi akcij za izboljšanje kakovosti dela na šoli na osnovi analize stanja,
 • predlogi za oblikovanje oddelkov,
 • vpisna problematika, osip, prešolanje, preusmeritev,
 • sodelovanje pri pripravi informativnih in predinformativnih dni,
 • posvetovalno delo z vodstvom šole.

 

Razvojno-analitične naloge:

 • analiza potreb po svetovalni pomoči,
 • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
 • analiza s področja psihosocialne problematike,
 • svetovalno delo z dijaki,
 • druge analize glede na aktualno problematiko.

 

Svetovalno delo z dijaki:

 • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim,
 • skupinske oblike dela z dijaki za izboljšanje kvalitete dela,
 • svetovanje za osebni in socialni razvoj v primerih osebnih ali situacijskih težav,
 • karierno svetovanje (skupine in individualni razgovori za dijake),
 • identifikacija in pomoč pri reševanju morebitnih socialno-ekonomskih stisk dijakov,
 • koordinacija dela z zunajšolskimi ustanovami,
 • preventivni projekt DROGE. 

 

Svetovalno delo z učitelji:

 • preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju in aktivna udeležba v internem strokovnem izpopolnjevanju,
 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora in ocenjevalnih konferencah,
 • svetovanje in posvetovanje z učitelji o izvajanju pouka ali vodenju oddelčne skupnosti. 

 

Svetovalno delo s starši:

 • predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši,
 • govorilne ure za starše,
 • individualno svetovanje staršem. 

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:

 • osnovne in srednje šole,
 • zdravstveni domovi in druge zdravstvene ustanove,
 • centri za socialno delo,
 • vpisno-prijavna služba univerze,
 • posamezne fakultete,
 • MIZŠ, ZRSŠ, RIC … 

 

Ostalo delo:

 • vodenje ustrezne dokumentacije,
 • strokovno izobraževanje,
 • mentorstvo študentom,
 • koordinacija prostovoljnega dela dijakov.
Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x