Organi šole
 • svet šole
 • ravnateljica
 • učiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor za program ekonomski tehnik
 • oddelčni učiteljski zbori
 • razredniki
 • strokovni aktivi
 • svet staršev
 • skupnost dijakov
 • šolska dijaška skupnost

 

Organi šole odločajo o vseh pomembnejših zadevah, ki se nanašajo na življenje v šoli.

SVET ŠOLE

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • 3 predstavniki ustanovitelja,
 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki staršev.

Program dela sveta šole:

 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih terdrugih programov,
 • obravnava letno oziroma polletno poročilo o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava druge zadeve iz pristojnosti, ki so določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.

 

Predstavniki delavcev v svetu šole:

 • Cestnik Pavlina,
 • Jurman Aleksandra,
 • Medveš Aleksander,           
 • Stoklasa Drečnik Maruša,
 • Kovač Gregorčič Iena.           

                                                       
Predstavnika dijakov:

 • Smrkolj Miha,
 • Gospodarič Ema.

Predstavniki staršev:

 • Žagar Vinko,               
 • Zabovnik Slavica,                       
 • Hvala Branka.                           

Predstavniki ustanovitelja:

 • Poje Tamara,       
 • Medvešek Polona.                     
Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x